Contact websitebouwers

Beste collega’s amateurs-vrijwilligers-websitebouwers.

Hieronder het contactformulier zoals afgesproken in de sessie van 21 december.

Hoewel we met de deskundige en efficiënte uitleg van Tom al een heel eind gevorderd zijn bij de bouw van de website voor onze club of organisatie waarvoor wij ons inzetten, beseffen we heel goed dat we nog wel af en toe zullen verloren lopen.

Wellicht kunnen we een poging doen mekaar te helpen bij het oplossen van kleinere problemen en Tom enkel lastig vallen met de vragen waarop we zelf geen antwood hebben.

Zelf zal ik na ontvangst van de contactformulieren de ingezonden gegevens verdelen aan allen die een formulier ingezonden hebben.

Als we nog wat tijd vrij hebben kunnen we ook eens op mekaars website rondkijken en desgevallend feedback geven aan zij die dat wensen.

Contact-Websitebouwers