Lidgeld, betalingen en andere milde schenkingen:
Rekeningenummer
IBAN : BE69 9731 1228 1978   –   BIC: ARSPBE22
van: Koninklijke Bridge Club Chaver vzw

Lidgeld 2022-2023

Betaal je lidgeld a.u.b. tijdig door overschrijving op bovenstaande bankrekening.
Dit maakt ons het leven een stuk eenvoudiger!

Voor de leden van de Chaver, die via de Chaver de VBL-bijdrage betalen,
is het lidgeld afhankelijk van de wijze waarop ze het ‘Bridge Beter Magazine‘ wensen te ontvangen.

 • 76 € : VBL-lidgeld (36€) + lidgeld Chaver (40€) en geen “Bridge Beter Magazine”
  code 10 – 76 €
 • 84 € : VBL + Chaver + Bridge Beter Magazine digitaal (toeslag 8€)
  code 7 – 84 € – (36€ + 40€ + 8€)
 • 96 € : VBL + Chaver + Bridge Beter Magazine op papier in de brievenbus (toeslag 20€)
  code 1 – 96 € (36€ + 40€ + 20€)
 • 5 € : Spelers-Studenten in het dagonderwijs
  Betalen enkel 5 € VBL-bijdrage, inclusief een digitaal abonnement op Bridge Beter Magazine
 • 21 € : Cursisten 1st jaar betalen enkel een VBL-bijdrage (21€),
  inclusief een digitaal abonnement op Bridge Beter Magazine.
  Voor cursisten 2de jaar is het lidgeld gratis.
Chaver lidgeld voor VBL-leden in een andere club
 • 40 € : Chaver lidgeld voor leden die hun VBL-bijdrage betalen via een andere club
  code 9 – 40 €
Iedereen die in de club speelt is verplicht de VBL-bijdrage te betalen, in een club naar keuze of individueel.

Sponsor – adverteren op de website of in de nieuwsbrief