Het ontstaan van de Chaver

Hieronder enkele belangrijke data en feiten uit de geschiedenis van de club. 

1933 
In de Brugse ‘Sociëté Litéraire’ en het ‘Café Français’ spelen Jacques van Caloen, Charles Vergote, Louis Raeymaekers en Marcel van de Walle regelmatig een partijtje bridge. 

1944
Publicatie van “Méthode Chaver pour Bridge Contract” auteurs: C.Vergote en L. Raeymaekers. 

1945 
Stichting Bridgeclub Chaver. Herkomst naam: CHA(rles) VER(gote) medestichter. 
Eerste voorzitter: Jacques van Caloen. 
Lokaal: Hotel Wellington, het Zand.

1949 
Eerste titel Kampioen van België Open Teams. 

1957 
Carlo Minne wordt secretaris – penningmeester. 

1966 
Nederlands wordt de enige voertaal. 

1967 
Publicatie door Herman De Schrijver en Carlo Minne van: “Biedtechniek in het Brugse Klaveren Ruiten systeem” 
of “Petit Carreau Chaver”. 

1968 
Nieuw lokaal: Grand hotel du Sablon, Noordzandstraat. 

1970
Stichting van de VZW Bridge Club Chaver. 

1974 
Nieuwe voorzitter: Carlo Minne. 
Ledenaantal: 80. 

1982
Chaver krijgt een nieuw lokaal: Het Bargehuis, Kattelijnepoort. 

1984 
Chaver krijgt een nieuw lokaal: Koninklijke Roeivereniging Brugge, Waggelwater. 
Herman De Schrijver wordt voorzitter van de VBL West Vlaanderen. 
Start van de “Brugse Verstandhouding”. 

1985 
Het eerste nummer van “Koeketiene” verschijnt. 
Invoering van biddingboxen. 

1987 
Chaver organiseert zijn eerste “Marathon”. 

1988 
Nieuwe voorzitter: Noël Diricks. 

1989 
Overlijden Louis Raeymaekers. 

1990 
Het ledenaantal overschrijdt voor de eerste maal de honderd. 

1995 
Vijftig jarig bestaan, Chaver wordt “Koninklijk”.