Do. 8 dec. Algemene Vergadering

Het bestuur nodigt alle leden uit op de Algemene Vergadering van donderdag 8 december, na de duplicate .
Op de vergadering van 17 nov. was het vereiste aantal (2/3) leden niet aanwezig was  en kon de stemming niet doorgaan.

Enig punt op de agenda: het goedkeuren van de gewijzigde statuten.

De statuten dienden aangepast aan de veranderde wetgeving. Essentieel veranderde er niet veel, het gaat vooral om bepaalde formuleringen, verandering van datum van de algemene vergadering, en enkele wijzigingen ivm uittredende bestuursleden.

Deze wijzigingen kunnen echter niet ingediend worden zonder de goedkeuring van de algemene vergadering.

We hopen op voldoende aanwezigheden.

Wie niet aanwezig kan zijn kan ook een volmacht geven aan een ander lid. In bijlage een formulier dat je ondertekend aan ons kan bezorgen, al of niet met de naam van de gevolmachtigde ingevuld.

Hopelijk kunnen we zo deze administratieve rompslomp vlug indienen.