Chavernieuws 26.10.2022

Beste leden en sympathisanten,
Morgen nemen we op passende wijze afscheid van onze baruitbaters Katleen en Philippe.
We zijn hen dankbaar voor hun geboden dienstbaarheid en wensen hen succes bij hun
volgende projecten.
De roeiclub heeft zijn belofte gehouden om de bar open te houden op onze clubavond.
Ik ken persoonlijk de dame die volgende donderdag en wellicht ook de komende
donderdagen voor ons zal zorgen en heb er alle vertrouwen in dat dit perfect zal lukken.
Misschien kunnen we helpen om haar werk wat te verlichten door onze lege glazen te
verzamelen op een lege tafel of … zelf terug naar de bar te brengen.
In bijlage vinden jullie de – uiteraard – zeer voorlopige standen van onze clubcompetities en
een voorlopige kalender.
Deze kalender bevat weinig toekomstige activiteiten omdat wij ook afwachten hoe de
uitbating zal verlopen.
In ieder geval beloven we een verrassing voor alle leden begin volgend jaar.
Pierre is druk bezig met onze website weer op orde te zetten. Deze was verdwenen omdat de
stad Brugge de ondersteuning van haar eigen initiatief had stopgezet.
Binnen afzienbare tijd zullen jullie dus dikwijls verwezen worden naar deze website om
nieuwsjes en resultaten te lezen.
En… hebben jullie ook opgemerkt hoe onze jongste medewerkers, Bruno en Serge, vol
enthousiasme hun taken op zich nemen? Toppy !!

Zo beste vrienden, ”dat was wat nieuws”. Als je suggesties, opmerkingen of vragen hebt, laat
maar horen, we houden er zo veel mogelijk rekening mee,

Namens het bestuur,
Martien