Categorie 22-23

Items werkjaar 2022-2023

Chavernieuws 08.12.2022
Clubhuis

Het bestuur wenst iedereen te bedanken die, ondanks de moeilijke omstandigheden – tijdelijk moeilijke bereikbaarheid, pruttelende verwarmingsketel (hopelijk ook tijdelijk) – toch onze donderdagavond trouw blijft;de mensen van de roeiclub doen hun uiterste best, en zeker qua uitbating, om het…

Chavernieuws 26.10.2022

Beste leden en sympathisanten,Morgen nemen we op passende wijze afscheid van onze baruitbaters Katleen en Philippe.We zijn hen dankbaar voor hun geboden dienstbaarheid en wensen hen succes bij hunvolgende projecten.De roeiclub heeft zijn belofte gehouden om de bar open te…

Website & nieuwe bestuursleden

Pierre is druk bezig met onze nieuwe website op orde te zetten.De vorige website van de stad Brugge verdwijnt. De stad Brugge heeft de ondersteuning van haar vroeger initiatief stopgezet. Het systeem beantwoordt niet meer aan de huidige veiligheidseisen en…

Clubcompetitie & kalender

De voolopige stand van de clubcompetities en de kalender met de evenementen voor het werkjaar 2022-2023 hebben jullie per mail ontvangen. Deze komen eerstdaags ook op de nieuwe website. Deze kalender bevat weinig toekomstige activiteiten omdat wij ook afwachten hoe…

Uibating clublokaal

Beste leden en sympathisanten, morgen nemen we op passende wijze afscheid van onze baruitbaters Katleen en Philippe.We zijn hen dankbaar voor hun geboden dienstbaarheid en wensen hen succes bij hun volgende projecten. De roeiclub heeft zijn belofte gehouden om de…