Uibating clublokaal

Beste leden en sympathisanten,
morgen nemen we op passende wijze afscheid van onze baruitbaters Katleen en Philippe.
We zijn hen dankbaar voor hun geboden dienstbaarheid en wensen hen succes bij hun volgende projecten.

De roeiclub heeft zijn belofte gehouden om de bar open te houden op onze clubavond.

Ik ken persoonlijk de dame die volgende donderdag en wellicht ook de komende donderdagen voor ons zal zorgen en heb er alle vertrouwen in dat dit perfect zal lukken.

Misschien kunnen we helpen om haar werk wat te verlichten door onze lege glazen te verzamelen op een lege tafel of … zelf terug naar de bar te brengen.

Namens het bestuur,
Martien
26/10/2022