Website & nieuwe bestuursleden

Pierre is druk bezig met onze nieuwe website op orde te zetten.
De vorige website van de stad Brugge verdwijnt. De stad Brugge heeft de ondersteuning van haar vroeger initiatief stopgezet. Het systeem beantwoordt niet meer aan de huidige veiligheidseisen en ook de besislayout is voorbijgestreefd.

Binnen afzienbare tijd zullen jullie dus dikwijls verwezen worden naar deze nieuwe website om nieuwsjes en resultaten te lezen.

En… hebben jullie ook opgemerkt hoe onze jongste medewerkers, Bruno en Serge, vol enthousiasme hun taken op zich nemen? Toppy !!

Namens het bestuur,
Martien
26/10/2022