Tag 2022-2023

Website & nieuwe bestuursleden

Pierre is druk bezig met onze nieuwe website op orde te zetten.De vorige website van de stad Brugge verdwijnt. De stad Brugge heeft de ondersteuning van haar vroeger initiatief stopgezet. Het systeem beantwoordt niet meer aan de huidige veiligheidseisen en…

Clubcompetitie & kalender

De voolopige stand van de clubcompetities en de kalender met de evenementen voor het werkjaar 2022-2023 hebben jullie per mail ontvangen. Deze komen eerstdaags ook op de nieuwe website. Deze kalender bevat weinig toekomstige activiteiten omdat wij ook afwachten hoe…

Uibating clublokaal

Beste leden en sympathisanten, morgen nemen we op passende wijze afscheid van onze baruitbaters Katleen en Philippe.We zijn hen dankbaar voor hun geboden dienstbaarheid en wensen hen succes bij hun volgende projecten. De roeiclub heeft zijn belofte gehouden om de…

Clublokaal

Beste Chaverleden en sympathisanten, na de vergadering vorige week met de vertegenwoordigers van de roeiclub hebben we vastgesteld dat het probleem van de baruitbating een verhaal blijkt van twee waarheden.Wij nemen hier geen stelling in maar moeten verder zoeken naar…

Start seizoen 2022-2023

Beste leden en sympathisanten, we zijn ondertussen al aan de derde week van het nieuwe seizoen dat ingezet werd met een gesmaakte kampioenenviering. De formule van het clubkampioenschap wordt niet gewijzigd: – Het clubkampioenschap wordt berekend op het gemiddelde van…